Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τετρακόλωνου ανυψωτικού μηχανήματος (CPV: 31720000-9) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τετρακόλωνου ανυψωτικού μηχανήματος (CPV: 31720000-9)

Ανακοίνωση

Bear