Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ψηφοδελτίων με CPV 22821000-1 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ψηφοδελτίων με CPV 22821000-1

Ανακοίνωση

Bear