Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια καρτών καταγραφής περιστατικών τηλεφωνικού κέντρου (λευκές, ροζ, πράσινες) με CPV 22820000-4 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια καρτών καταγραφής περιστατικών τηλεφωνικού κέντρου (λευκές, ροζ, πράσινες) με CPV 22820000-4

Ανακοίνωση

Bear