Τελικές τεχνικές προδιαγραφές ασθενοφόρων (B, C, B 4X4) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
Bear