Τεχνικές προδιαγραφές ασθενοφόρων B, C, B 4X4 για δημόσια διαβούλευση – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τεχνικές προδιαγραφές ασθενοφόρων B, C, B 4X4 για δημόσια διαβούλευση – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τεχνικές προδιαγραφές ασθενοφόρων B, C, B 4X4 για δημόσια διαβούλευση

Η επικοινωνία των ενδιαφερομένων με την επιτροπή θα γίνεται στο email specs.asthenofora@ekab.gr και θα διαρκέσει από 27/04/2016 έως 04/05/2016.

 

ΝΕΟ:Προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια της διαδικασίας διαβούλευσης και προς διευκόλυνση των εταιριών που επιθυμούν να υποβάλλουν προτάσεις και παρατηρήσεις επί των αναρτημένων τεχν. προδιαγραφών ασθενοφόρων οχημάτων, λόγω των συνεχιζόμενων αργιών που προηγήθηκαν, η προθεσμία υποβολής παρατείνεται μέχρι και την Δευτέρα 09/05/2016.

Bear