Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την ετήσια προληπτική συντήρηση 2 ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) υποσταθμού και 2 μετασχηματιστών – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την ετήσια προληπτική συντήρηση 2 ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) υποσταθμού και 2 μετασχηματιστών

Ανακοίνωση

Bear