Ανοιχτός διαγωνισμός με θέμα: “Προμήθεια Υγρών Καυσίμων” 22-04-2013 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανοιχτός διαγωνισμός με θέμα: “Προμήθεια Υγρών Καυσίμων” 22-04-2013

Αριθμός διακήρυξης: 1/2013/2

Τόπος υποβολής προσφορών: Κεντρική Υπηρεσία ΕΚΑΒ, Γραφείο Πρωτοκόλλου (1ος όροφος), Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα, ΤΚ 115 27

Ημερομηνία διαγωνισμού: Παρασκευλη 14 Ιουνίου 2013

Ώρα: 12:00

 

Διακήρυξη

Bear