Ανοιχτός διαγωνισμός με θέμα: “Υπηρεσίες λογιστικής και πληροφορικής υποστήριξης για την εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Διοικητική Μεταρρύθμιση) 2007 – 2013 18-01-2013 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανοιχτός διαγωνισμός με θέμα: “Υπηρεσίες λογιστικής και πληροφορικής υποστήριξης για την εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Διοικητική Μεταρρύθμιση) 2007 – 2013 18-01-2013

Αριθμός διακήρυξης: 03/2013

Τόπος υποβολής προσφοράς: Κεντρική Υπηρεσία ΕΚΑΒ, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα, ΤΚ 115 27

Ημερομηνία διαγωνισμού: Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013

Ώρα: 12:00

Διακήρυξη

Bear