∆ηµόσιος ανοικτός διαγωνισµός για την προµήθεια 167 Ασθενοφόρων αυτοκινήτων και 19 Κινητών Μονάδων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στο πλαίσιο των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

∆ηµόσιος ανοικτός διαγωνισµός για την προµήθεια 167 Ασθενοφόρων αυτοκινήτων και 19 Κινητών Μονάδων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στο πλαίσιο των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013

∆ηµόσιος ανοικτός διαγωνισµός για την προµήθεια  167 Ασθενοφόρων αυτοκινήτων και 19 Κινητών Μονάδων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στο πλαίσιο των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013

 

Αριθμός διακήρυξης: 1/2012/2

Ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς: Έως την  Τετάρτη 24η Ιουλίου 2013 και  ώρα από 07.00 ως 15.00

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Πέµπτη  25η Ιουλίου 2013 και ώρα 12:00

Τόπος υποβολής προσφοράς: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΑΒ, ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΑΘΗΝΑ – ΤΚ 115 27

 

Σύνδεσμος Διακήρυξης

 

Bear