ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ 2/8-26/9 -ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ 2/8-26/9 -ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-

Αριθμ. Διακήρυξης : 3/2012/2 ΑΣΦ.ΠΡΟΣ.

Ημερομηνία διαγωνισμού: ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 12¨00

διακήρυξη

Bear