Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια ελαστικών επίσωτρων για το ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια ελαστικών επίσωτρων για το ΕΚΑΒ

Αριθμός διακήρυξης: 1/2014

Τόπος υποβολής προσφορών: Κεντρική Υπηρεσία ΕΚΑΒ, Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα, ΤΚ 115 27

Ημερομηνία διαγωνισμού: Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014

Ώρα: 12:00

Διακήρυξη

Bear