Ανοιχτός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανοιχτός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας

Αριθμός διακήρυξης: 2/2016

Τόπος υποβολής προσφοράς: Κεντρική Υπηρεσία ΕΚΑΒ, Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα, ΤΚ 115 27 (Γρ. Πρωτοκόλλου)

Ημερομηνία διαγωνισμού: Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016

Ώρα: 12:00

Διακήρυξη

Bear