Ανοιχτός διαγωνισμός για την ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος του προσωπικού στα ασθενοφόρα και τις αεροδιακομιδές – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος του προσωπικού στα ασθενοφόρα και τις αεροδιακομιδές

Αριθμός διακήρυξης: 3/2015 ΑΣΦ. ΠΡΟΣ.

Τόπος υποβολής προσφοράς: Κεντρική Υπηρεσία ΕΚΑΒ, Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα, ΤΚ 115 27 (Γρ. Πρωτοκόλλου)

Ημερομηνία διαγωνισμού: Δευτέρα 09 Νοεμβρίου 2015

Ώρα: 12:00

Διακήρυξη

Bear