Ανοιχτός διαγωνισμός για την ασφάλιση οχημάτων ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ασφάλιση οχημάτων ΕΚΑΒ

Αριθμός διακήρυξης: 6/2013/3

Ημερομηνία διαγωνισμού: 7/1/2014

Ώρα: 12:00

διακήρυξη

Bear