Ανοιχτός διαγωνισμός για την ασφάλιση οχημάτων ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ασφάλιση οχημάτων ΕΚΑΒ

Αριθμός διακήρυξης: 1/2015

Τόπος υποβολής προσφορών: Κεντρική Υπηρεσία ΕΚΑΒ, Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα, ΤΚ 115 27

Ημερομηνία διαγωνισμού: Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015

Ώρα: 12:00

Διακήρυξη

Bear