Ανοιχτός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας & ιατρού εργασίας του ΕΚΑΒ πανελλαδικά 16-01-2013 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανοιχτός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας & ιατρού εργασίας του ΕΚΑΒ πανελλαδικά 16-01-2013

Αριθμός διακήρυξης: 02/2013

Τόπος υποβολής προσφοράς: Κεντρική Υπηρεσία ΕΚΑΒ, Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα, ΤΚ 115 27

Ημερομηνία διαγωνισμού: Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013

Ώρα: 12:00

Διακήρυξη

Bear