Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη εταιρείας παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας & ιατρού εργασίας του ΕΚΑΒ 13-09-2013 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη εταιρείας παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας & ιατρού εργασίας του ΕΚΑΒ 13-09-2013

Αριθμός διακήρυξης: 02/2013/3

Τόπος υποβολής προσφοράς: Κεντρική Υπηρεσία ΕΚΑΒ, Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα, ΤΚ 115 27

Ημερομηνία διαγωνισμού: Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013

Ώρα: 12:00

Διακήρυξη

 

Bear