Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια γαντιών νιτρυλίου για το ΕΚΑΒ 25-10-2013 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια γαντιών νιτρυλίου για το ΕΚΑΒ 25-10-2013

Αριθμός διακήρυξης: 08/2013

Τόπος υποβολής προσφοράς: Κεντρική Υπηρεσία ΕΚΑΒ, Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα, ΤΚ 115 27

Ημερομηνία διαγωνισμού: Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

Ώρα: 12:00

Διακήρυξη

 

Bear