Ανοιχτός Διαγωνισμός για την ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος του προσωπικού στα ασθενοφόρα και τις αεροδιακομιδές 24-05-2012 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανοιχτός Διαγωνισμός για την ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος του προσωπικού στα ασθενοφόρα και τις αεροδιακομιδές 24-05-2012

Διακήρυξη

Bear