Ανοιχτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη συνεργείου καθαριότητας για το κτίριο της ΚΥ του ΕΚΑΒ 24-05-2012 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανοιχτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη συνεργείου καθαριότητας για το κτίριο της ΚΥ του ΕΚΑΒ 24-05-2012

Διακήρυξη

Bear