Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη χορηγητή υγρών καυσίμων 18-01-2013 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη χορηγητή υγρών καυσίμων 18-01-2013

Αριθμός διακήρυξης: 1/2013

Τόπος υποβολής προσφοράς: Κεντρική Υπηρεσία ΕΚΑΒ, Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα, ΤΚ 115 27

Ημερομηνία διαγωνισμού: Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013

Ώρα: 12:00

Διακήρυξη

Bear