Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια 167 ασθενοφόρων αυτοκινήτων και 19 κινητών μονάδων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007 – 2013, 30-07-2012 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια 167 ασθενοφόρων αυτοκινήτων και 19 κινητών μονάδων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007 – 2013, 30-07-2012

Ανοιχτός Διαγωνισμός

Bear