Παροχή διευκρινήσεων διακήρυξης 1/2012 που αφορά την προμήθεια 167 ασθενοφόρων αυτοκινήτων και 19 κινητών μονάδων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στα πλαίσια των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007 – 2013, 25-09-2012 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Παροχή διευκρινήσεων διακήρυξης 1/2012 που αφορά την προμήθεια 167 ασθενοφόρων αυτοκινήτων και 19 κινητών μονάδων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στα πλαίσια των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007 – 2013, 25-09-2012

Ερωτήματα για την διακήρυξη 1/2012

Διευκρινήσεις

 

Bear