Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια γαντιών βινυλίου για το ΕΚΑΒ 10-12-2012 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια γαντιών βινυλίου για το ΕΚΑΒ 10-12-2012

Αριθμός διακήρυξης: 6/2012

Τόπος υποβολής προσφοράς: Κεντρική Υπηρεσία ΕΚΑΒ, Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα, ΤΚ 115 27

Ημερομηνία διαγωνισμού: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013

Ώρα: 12:00

Διακήρυξη

Bear