Ανοιχτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη συνεργείου καθαριότητας για το κτίριο της ΚΥ του ΕΚΑΒ 09-03-2012 – ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανοιχτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη συνεργείου καθαριότητας για το κτίριο της ΚΥ του ΕΚΑΒ 09-03-2012 – ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ

Διακήρυξη

Bear