Προμήθεια εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της επιδημίας covid -19 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας MIS 5089258 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
Menoume Asfaleis
EKAB

EFHMERIES NOSOKOMEION

TOMEAS PROLIPSIS ATYXHMATVN

ΟΔΙΚ

egxeiridio proton voithion

Σύνδεση χρήστη

Προμήθεια εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της επιδημίας covid -19 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας MIS 5089258

ESPA

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ESPA

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Τίτλος έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της επιδημίας covid-19 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» MIS 5089258

Συνοπτική περιγραφή: Tο παρόν έργο αφορά την ενίσχυση του ΕΚΑΒ Κεντρικής Μακεδονίας με Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό, με Μέσα Ατομικής Προστασίας και λοιπά αναλώσιμα είδη, καθώς και υπηρεσίες Απολύμανσης, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αυξημένες ανάγκες λόγω της πανδημίας COVID19.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα επιτευχθεί ο βασικός στόχος της βελτίωσης του επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας σε όλη την Κεντρική Μακεδονία και θα ενισχυθεί σημαντικά η επιχειρησιακή δυνατότητα του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, που πλέον λόγω και της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, απαιτείται να υπερβεί κατά πολύ τα επίπεδα επιχειρησιακής ετοιμότητας της προ COVID-19 εποχής, την ίδια στιγμή που καλείται να διαμορφώσει και νέες ικανότητες διαχείρισης υγειονομικών κρίσεων. (π.χ σε καταστάσεις πανδημίας / επιδημίας, φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, μεγάλων ατυχημάτων).

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης: 1.071.856,00 €

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Bear