Προμήθεια 7 Ασθενοφόρων 4Χ2, 3 Κινητών Μονάδων και 7 Ασθενοφόρων 4Χ4 για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας MIS 5030399 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
Menoume Asfaleis
EKAB

EFHMERIES NOSOKOMEION

TOMEAS PROLIPSIS ATYXHMATVN

ΟΔΙΚ

egxeiridio proton voithion

Σύνδεση χρήστη

Προμήθεια 7 Ασθενοφόρων 4Χ2, 3 Κινητών Μονάδων και 7 Ασθενοφόρων 4Χ4 για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας MIS 5030399

ESPA

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ESPA

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα  2014-2020

Τίτλος έργου: «Προμήθεια 7Ασθενοφόρων 4Χ2, 3 Κινητών Μονάδων και 7 Ασθενοφόρων 4Χ4για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» MIS 5030399

Συνοπτική περιγραφή: Η πράξη αφορά στην προμήθεια δεκατεσσάρων (14) ασθενοφόρων οχημάτων τύπου “B” και τριών (3) τύπου “C”, για τις ανάγκες του Ε.Κ.Α.Β. στη Στερεά Ελλάδα. Πρόκειται για 17 οχήματα ‘’VAN’’ κλειστού τύπου που πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προτύπων CEN EN 1789 για ασθενοφόρα τύπου‘’Β’’και“C”.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα βελτιωθεί η επιχειρησιακή δυνατότητα του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ώστε να εκπληρώνει την αποστολή του ακόμη πιο αποτελεσματικά,  εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη αποτελεσματική φροντίδα και ελαχιστοποιώντας το χρόνο που απαιτείται για τη διακομιδή του πολυτραυματία σε μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας.

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης: 1.339.200,00€

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Bear