Προμήθεια 10 Ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

EKAB

EFHMERIES NOSOKOMEION

TOMEAS PROLIPSIS ATYXHMATVN

Σύνδεση χρήστη

Προμήθεια 10 Ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

ESPA

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ESPA

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Τίτλος έργου: «Προμήθεια 10 Ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Συνοπτική περιγραφή: Tο παρόν έργο αφορά την προμήθεια δέκα (10) ασθενοφόρων οχημάτων, τύπου “B”, κλειστού τύπου ‘’VAN’’ που πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προτύπων CEN EN 1789:2007 για ασθενοφόρα. Το ασθενοφόρο τύπου ‘’Β’’ έχει την δυνατότητα βασικής υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών και μεταφοράς του πάσχοντος και δυνητικά (σε έκτακτες περιστάσεις) μεταφορά και υποστήριξη δύο ασθενών.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα βελτιωθεί η παροχή σε έκτακτες περιπτώσεις άμεσης βοήθειας και επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας στους πολίτες και η μεταφορά των πολιτών αυτών σε μονάδες παροχής υπηρεσίας υγείας.

 

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης: 603.260,00 €

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

Επισκέψεις: 20 | Σήμερα: 1
Bear