Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου του Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του ΕΣΠΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
Menoume Asfaleis
EKAB

EFHMERIES NOSOKOMEION

TOMEAS PROLIPSIS ATYXHMATVN

ΟΔΙΚ

egxeiridio proton voithion

Σύνδεση χρήστη

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου του Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του ΕΣΠΑ

ESPA

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ESPA

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής  του έργου του Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του ΕΣΠΑ όπως αναφέρεται στην υπ΄αριθμ. 65/2/8/2013 σύμβαση της εταιρείας INTRAWAY ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ .

 

Ανακοινώνεται ότι στις 23/09/2013 ημέρα Δευτερα  και ώρα 10.30 στο γραφείο του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικών &Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Α. Κωτσόπουλου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημοσία κλήρωση, επιλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τη συγκρότηση επιτροπής που αφορά την παρακολούθησης και παραλαβής  του έργου του Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του ΕΣΠΑ

 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/4/11/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τους κάτωθι κλάδους και ειδικότητες που υπαγορεύει το αντικείμενο του υπό ανάθεση διαγωνισμού:

  1. ένας Υπάλληλος  του ΕΚΑΒ Κλάδου Ηλεκτρονικών και
  2. δυο υπάλληλοι  του ΕΚΑΒ  Κλάδου πληροφορικής

 

Από την παραπάνω κατηγορία υπαλλήλων εξαιρούνται της κλήρωσης εκείνοι που συμμετείχαν ως μέλη στην επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, καθώς επίσης και οι Υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο Υλικού  του ΕΚΑΒ.

 

Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα παρουσία δύο (2) ακόμη Υπαλλήλων των:

α) Αθανάσιο Παπαδάκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

β) Αθανάσιο Καρτέρη, Υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Διοίκησης και Οικονομίας

 

Για την διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματα της συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται και από τους τρείς (3) κατά τα ανωτέρω Υπαλλήλους.

 

ανακοίνωση

Bear