Κάψουλες Απομόνωσης και Λοιπός Εξοπλισμός για τη Μεταφορά Ασθενών – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
Menoume Asfaleis
EKAB

EFHMERIES NOSOKOMEION

TOMEAS PROLIPSIS ATYXHMATVN

ΟΔΙΚ

egxeiridio proton voithion

Σύνδεση χρήστη

Κάψουλες Απομόνωσης και Λοιπός Εξοπλισμός για τη Μεταφορά Ασθενών

Τίτλος Έργου: Κάψουλες Απομόνωσης και Λοιπός Εξοπλισμός για τη Μεταφορά Ασθενών.
Κωδικός Δράσης: Δράση 3.1 Κινητός υγειονομικός εξοπλισμός και υποδομές για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Είδος δράσης: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Χρηματοδότηση έργου: Το Έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Τομεακού Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» (ΕΣΠΑ 2021-2027).

Σύνδεσμος προς το έγγαφο

 

Bear