Δημόσιοι Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί Προμήθειας συνολικά 100 Ασθενοφόρων Επειγόντων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
Menoume Asfaleis
EKAB

EFHMERIES NOSOKOMEION

TOMEAS PROLIPSIS ATYXHMATVN

ΟΔΙΚ

egxeiridio proton voithion

Σύνδεση χρήστη

Δημόσιοι Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί Προμήθειας συνολικά 100 Ασθενοφόρων Επειγόντων

ESPA

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ESPA

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω δύο Δημόσιων Ανοικτών Ηλεκτρονικών διαγωνισμών με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Βάσει Βέλτιστης Σχέσης Ποιότητας – Τιμής.

  1. Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, συνολικού προϋπολογισμού 5.169.560 €, που θα διενεργηθεί στην Αθήνα την 27/2/2018, από την Κ.Υ. του ΕΚΑΒ , με αντικείμενο την προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων τύπου “Β”, κινητών μονάδων τύπου “C” και Οχημάτων Μικρού Όγκου, Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στα πλαίσια των ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ΑΤΤΙΚΗΣ και ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
  2. Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 1.984.000 €, που θα διενεργηθεί την 27/2/2018, στη Θεσσαλονίκη από το ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με αντικείμενο την προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων τύπου “Β” και κινητών μονάδων τύπου “C” Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στα πλαίσια των ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

 

 

Bear