Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης εργασιών της εταιρείας “VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ” για την εγκατάσταση υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου οχημάτων της Κ.Υ. ΕΚΑΒ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης εργασιών της εταιρείας “VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ” για την εγκατάσταση υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου οχημάτων της Κ.Υ. ΕΚΑΒ.

Ανακοινώνεται ότι στις 04/12/13, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο γραφείο του Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών  Αλέξανδρου Κωτσόπουλου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των μελών  για την  συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης εργασιών της εταιρείας “VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ” για την εγκατάσταση υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου οχημάτων της Κ.Υ. ΕΚΑΒ.

ανακοίνωση

Bear