Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης εργασιών της εταιρείας “VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ” για την εγκατάσταση υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου οχημάτων της Κ.Υ. ΕΚΑΒ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης εργασιών της εταιρείας “VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ” για την εγκατάσταση υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου οχημάτων της Κ.Υ. ΕΚΑΒ.

Ανακοινώνεται ότι στις 31/03/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο γραφείο του Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών Αλέξανδρου Κωτσόπουλου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των μελών για την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης εργασιών της εταιρείας “VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ” για την εγκατάσταση υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου οχημάτων της Κ.Υ. ΕΚΑΒ.

Ανακοίνωση

Bear