Τελικοί πίνακες υποψηφίων καταρτιζομένων Α Εξαμήνου ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Ηρακλείου – Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2021-2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τελικοί πίνακες υποψηφίων καταρτιζομένων Α Εξαμήνου ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Ηρακλείου – Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2021-2020

Ανακοινώνονται οι τελικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για φοίτηση στο Α ΕΞΑΜΗΝΟ του ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 -2022 στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ, όπως προέκυψαν σε συνέχεια αξιολόγησης υποβληθεισών ενστάσεων.

Η επιλογή των σπουδαστών από τους πίνακες κατάταξης είναι ανάλογη του αριθμού των τμημάτων που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ.

Αθήνα             : 1 τμήμα

Θεσσαλονίκη  : 1 τμήμα

Ηράκλειο        : 1 τμήμα

Στους πίνακες εμφανίζονται τα τέσσερα πρώτα γράμματα του επωνύμου, τα τρία πρώτα γράμματα του ονόματος και τα τρία τελευταία ψηφία του κινητού τηλεφώνου των υποψηφίων, για λόγους διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων.

Οι επιλεγέντες θα ειδοποιηθούν για την εγγραφή τους με ειδοποίηση στο κινητό τους τηλέφωνο και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο έως την Τρίτη 21-09-2021. Σε περίπτωση μη προσέλευσης κάποιου επιτυχόντα για εγγραφή, θα ειδοποιούνται οι επιλαχόντες κατά σειρά προτεραιότητας.

Το ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου παραμένει στη διάθεση των υποψηφίων για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

 

Γραμματεία ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας                    : 213 214 3 112, 213 214 3 113

Γραμματεία ΙΕΚ ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης        : 2310 397 156, 2310 397 157

Γραμματεία ΙΕΚ ΕΚΑΒ Ηρακλείου              : 2810 377213, 2810 377260

 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΕΚ ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ ΦΘΙΝ 21-22

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΕΚ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΘΙΝ 21-22

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΕΚ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΘΙΝ 21-22

 

Bear