Τελικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων καταρτιζομένων Α εξαμήνου ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Εαρινό εξάμηνο 2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τελικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων καταρτιζομένων Α εξαμήνου ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Εαρινό εξάμηνο 2022

Ανακοινώνονται οι τελικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για φοίτηση στο Α ΕΞΑΜΗΝΟ του ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ, όπως προέκυψαν σε συνέχεια αξιολόγησης υποβληθεισών ενστάσεων.

Η επιλογή των σπουδαστών από τους πίνακες κατάταξης είναι ανάλογη του αριθμού των τμημάτων που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ.

Αθήνα             : 1 τμήμα

Θεσσαλονίκη  : 1 τμήμα

Στους πίνακες εμφανίζονται τα τέσσερα πρώτα γράμματα του επωνύμου, τα τρία πρώτα γράμματα του ονόματος και τα τρία τελευταία ψηφία του κινητού τηλεφώνου των υποψηφίων, για λόγους διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων.

Οι επιλεγέντες θα ειδοποιηθούν για την εγγραφή τους με ειδοποίηση στο κινητό τους τηλέφωνο και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Οι εγγραφές του Α Εξαμήνου θα διαρκέσουν δύο μέρες Δευτέρα 21-02-2022 και Τρίτη 22-02-2022. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εγγραφής κάποιου επιτυχόντα, θα ειδοποιούνται οι επιλαχόντες κατά σειρά προτεραιότητας.

Το ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας, Θεσσαλονίκης παραμένει στη διάθεση των υποψηφίων για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Γραμματεία ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας                    : 213 214 3 112, 213 214 3 113

Γραμματεία ΙΕΚ ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης        : 2310 397 156, 2310 397 157

 

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΕΑΡ 2022

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΑΡ 2022

 

Bear