Τελικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων καταρτιζομένων Α’ εξαμήνου Σ.Α.Ε.Κ. ΕΚΑΒ Αθήνας – Θεσσαλονίκης. Εαρινό εξάμηνο 2024 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τελικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων καταρτιζομένων Α’ εξαμήνου Σ.Α.Ε.Κ. ΕΚΑΒ Αθήνας – Θεσσαλονίκης. Εαρινό εξάμηνο 2024

Ανακοινώνονται οι τελικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για φοίτηση στο Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ του ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024 στη Σ.Α.Ε.Κ. ΕΚΑΒ, όπως προέκυψαν σε συνέχεια αξιολόγησης υποβληθεισών ενστάσεων.

Η επιλογή των σπουδαστών από τους πίνακες κατάταξης είναι ανάλογη του αριθμού των τμημάτων που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ.

Αθήνα               : 1 τμήμα

Θεσσαλονίκη  : 1 τμήμα

Στους πίνακες εμφανίζονται οι αριθμοί πρωτοκόλλων των αιτήσεων των υποψηφίων, για λόγους διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων.

Οι επιλεγέντες θα ειδοποιηθούν με email για την εγγραφή τους. Ως ημερομηνία έναρξης της κατάθεσης των αιτήσεων εγγραφής ορίζεται η σημερινή Τετάρτη 07/02/2024 και λήξης η Παρασκευή 09/02/2023. Σε περίπτωση μη προσέλευσης κάποιου επιτυχόντα για εγγραφή, θα ειδοποιούνται οι επιλαχόντες κατά σειρά προτεραιότητας. Ως εκ τούτου καλείστε να απαντήσετε με αίτηση εγγραφής στην περίπτωση που αποδέχεστε την θέση, διαφορετικά να ενημερώσετε μέσω email ή εγγράφως για την μη αποδοχή της θέσης σας.

Η εγγραφή δίνεται να γίνει είτε δια ζώσης στα γραφεία κάθε Σ.Α.Ε.Κ. ΕΚΑΒ είτε ηλεκτρονικά στο αντίστοιχο email.

Η Σ.Α.Ε.Κ. ΕΚΑΒ Αθήνας και Θεσσαλονίκης παραμένει στη διάθεση των υποψηφίων για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Γραμματεία Σ.Α.Ε.Κ. ΕΚΑΒ Αθήνας                 : 2132143112- 113-114

e-mail: iek.ath@ekab.gr

 

Γραμματεία Σ.Α.Ε.Κ. ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης      : 2310397156- 157

e-mail: thes.edu@ekab.gr

 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Bear