Τελικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων καταρτιζομένων Α΄ εξαμήνου ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Ηρακλείου – Φθινοπωρινό εξάμηνο 2023-2024 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τελικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων καταρτιζομένων Α΄ εξαμήνου ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Ηρακλείου – Φθινοπωρινό εξάμηνο 2023-2024

Ανακοινώνονται οι τελικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για φοίτηση στο Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ του ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 -2024 στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ, όπως προέκυψαν σε συνέχεια αξιολόγησης υποβληθεισών ενστάσεων.

Η επιλογή των σπουδαστών από τους πίνακες κατάταξης είναι ανάλογη του αριθμού των τμημάτων που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ.

Αθήνα                : 1 τμήμα

Θεσσαλονίκη  : 1 τμήμα

Ηράκλειο         : 1 τμήμα

Στους πίνακες εμφανίζονται οι αριθμοί πρωτοκόλλων των αιτήσεων των υποψηφίων, για λόγους διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων.

Οι επιλεγέντες θα ειδοποιηθούν με email για την εγγραφή τους. Ως ημερομηνία έναρξης της κατάθεσης των αιτήσεων εγγραφής ορίζεται η σημερινή Τετάρτη 20/09/2023 και λήξης η Τετάρτη 27/09/2023. Σε περίπτωση μη προσέλευσης κάποιου επιτυχόντα για εγγραφή, θα ειδοποιούνται οι επιλαχόντες κατά σειρά προτεραιότητας.

Η εγγραφή δίνεται να γίνει είτε δια ζώσης στα γραφεία κάθε ΙΕΚ ΕΚΑΒ είτε ηλεκτρονικά στο αντίστοιχο email.

Το ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου παραμένει στη διάθεση των υποψηφίων για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Γραμματεία ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας             : 2132143112- 113-114

e-mail: iek.ath@ekab.gr

Γραμματεία ΙΕΚ ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης : 2310397156- 157

e-mail: thes.edu@ekab.gr

Γραμματεία ΙΕΚ ΕΚΑΒ Ηρακλείου       : 2810377213- 260

e-mailirakleio.edu@ekab.gr

 

 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΕΚ ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2023-2024

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΕΚ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2023-2024

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΕΚ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2023-2024

 

Bear