Τελικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων καταρτιζομένων Α΄ εξαμήνου ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Ηρακλείου Κρήτης – Φθινοπωρινό εξάμηνο 2022-2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τελικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων καταρτιζομένων Α΄ εξαμήνου ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Ηρακλείου Κρήτης – Φθινοπωρινό εξάμηνο 2022-2023

Ανακοινώνονται οι τελικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για φοίτηση στο Α ΕΞΑΜΗΝΟ του ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 -2023 στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ, όπως προέκυψαν σε συνέχεια αξιολόγησης υποβληθεισών ενστάσεων.

Η επιλογή των σπουδαστών από τους πίνακες κατάταξης είναι ανάλογη του αριθμού των τμημάτων που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ.

Αθήνα               : 1 τμήμα

Θεσσαλονίκη  : 1 τμήμα

Ηράκλειο          : 1 τμήμα

Στους πίνακες εμφανίζονται τα τέσσερα πρώτα γράμματα του επωνύμου, τα τρία πρώτα γράμματα του ονόματος και τα τρία τελευταία ψηφία του κινητού τηλεφώνου των υποψηφίων, για λόγους διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων.

Οι επιλεγέντες θα ειδοποιηθούν στο email τους για την εγγραφή τους. Η κατάθεση των αιτήσεων εγγραφής ξεκινούν σήμερα Τετάρτη 21-09-2022 και μπορούν να κατατεθούν έως και την Δευτέρα 26-09-2022. Σε περίπτωση μη προσέλευσης κάποιου επιτυχόντα για εγγραφή, θα ειδοποιούνται οι επιλαχόντες κατά σειρά προτεραιότητας.

Η εγγραφή δύναται να γίνει είτε δια ζώσης στα γραφεία κάθε ΙΕΚ ΕΚΑΒ είτε ηλεκτρονικά στο αντίστοιχο email.

Το ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου παραμένει στη διάθεση των υποψηφίων για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

 

Γραμματεία ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας                    : 2132143112- 113-114

e-mail:  iek.ath@ekab.gr

Γραμματεία ΙΕΚ ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης        : 2310397156- 157

e-mail: thes.edu@ekab.gr

Γραμματεία ΙΕΚ ΕΚΑΒ Ηρακλείου              : 2810377213- 260

e-mailirakleio.edu@ekab.gr

 

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΦΘ. 2022-2023

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΘ. 2022-2023

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΘ. 2022-2023

Bear