Σύννομη και με πλήρη διαφάνεια η τοποθέτηση Διασώστη στο Συντονιστικό Κέντρο του Ε.Κ.Α.Β. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Σύννομη και με πλήρη διαφάνεια η τοποθέτηση Διασώστη στο Συντονιστικό Κέντρο του Ε.Κ.Α.Β.

Κατόπιν δημοσιεύματος σχετικά με την τοποθέτηση υπαλλήλου στο Συντονιστικό Κέντρο του Ε.Κ.Α.Β. της Κεντρικής Υπηρεσίας Αθηνών και των αναφορών σας περί μη τήρησης του νομικού πλαισίου που διέπει την προεκλογική περίοδο αλλά και την εν γένει αδιαφορία για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β., θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα εξής:

Ανακοίνωση

Bear