Συνεχιζόμενη εκπαίδευση πληρωμάτων ασθενοφόρων ΕΚΑΒ Αθήνας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση πληρωμάτων ασθενοφόρων ΕΚΑΒ Αθήνας

Για το μήνα Νοέμβριο έχει προγραμματιστεί Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Πληρωμάτων Ασθενοφόρων κατά τις εξής ημερομηνίες :

2 & 3 /11/2016 Κ.Υ.
10 & 11 /11/2016 ΚΑΡΥΣΤΟ
16 & 17 /11/2016 Κ.Υ.
23 & 24 /11/12016 Κ.Υ.
30/11 & 1 /12/11/2016 Κ.Υ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο Γραφείο Κίνησης Πληρωμάτων

Bear