Σειρά κατάταξης υποψηφίων για την παρακολούθηση του 26ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην ΕΠΙ, εκπαιδευτικής περιόδου 2021-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Σειρά κατάταξης υποψηφίων για την παρακολούθηση του 26ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην ΕΠΙ, εκπαιδευτικής περιόδου 2021-2022

Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 5/02-07-2021 απόφαση του Ε.Σ. του ΕΚΑΒ και την υπ. αριθ. 26/06-07-2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ εγκρίθηκαν οι πίνακες μοριοδότησης των υποψηφίων εκπαιδευομένων για την παρακολούθηση του 26ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην ΕΠΙ για τα τμήματα Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου Κρήτης για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022.

 

Πίνακας μοριοδότησης 26ου ΕΠΙ Τμήματος Αθήνας

Πίνακας μοριοδότησης 26ου ΕΠΙ Τμήματος Θεσσαλονίκης

Πίνακας μοριοδότησης 26ου ΕΠΙ Τμήματος Πάτρας

Πίνακας μοριοδότησης 26ου ΕΠΙ Τμήματος Ηρακλείου Κρήτης

Bear