Πρόσκληση στην Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Η ελονοσία στην Ελλάδα σήμερα» – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση στην Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Η ελονοσία στην Ελλάδα σήμερα»

Πρόσκληση ημερίδας

Προκαταρκτικό πρόγραμμα ημερίδας

Bear