Πρόσκληση στην Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: “Η ελονοσία στην Ελλάδα σήμερα” – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση στην Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: “Η ελονοσία στην Ελλάδα σήμερα”

Πρόσκληση ημερίδας

Προκαταρκτικό πρόγραμμα ημερίδας

Bear