Αναβολή μαθήματος “Διαχείριση αεραγωγού” – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αναβολή μαθήματος “Διαχείριση αεραγωγού”

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευόμενους του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην ΕΠΙ ότι το μάθημα της 17ης Οκτωβρίου 2012 με θέμα Διαχείριση Αεραγωγού αναβάλεται.

Bear