Αναβολή μαθήματος «Διαχείριση αεραγωγού» – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αναβολή μαθήματος «Διαχείριση αεραγωγού»

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευόμενους του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην ΕΠΙ ότι το μάθημα της 17ης Οκτωβρίου 2012 με θέμα Διαχείριση Αεραγωγού αναβάλεται.

Bear