Προτεραιότητα στη ζωή – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προτεραιότητα στη ζωή

Προτεραιότητα στη ζωή

Άνοιξη και ελληνικό καλοκαίρι:

εκδρομές, ταξίδια, θάλασσα, φιλικές και

οικογενειακές συγκεντρώσεις.

Ας μην ξεχνάμε να τηρούμε τους βασικούς κανόνες

ασφάλειας, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε

χωρίς «κόστος» ευχάριστες στιγμές.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Bear