Διαβούλευση – Σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού του ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Διαβούλευση – Σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού του ΕΚΑΒ

Το προτεινόμενο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού του ΕΚΑΒ τίθεται σε διαβούλευση και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προτάσεις τους στο Γραφείο Προέδρου ή και ηλεκτρονικά στο gr.proedrou@ekab.gr, έως και την Δευτέρα  24/06/2019.

Συνοδευτική Επιστολή
Σχέδιο Οργανισμού ΕΚΑΒ
Οργανόγραμμα

Bear