Πρόσκληση πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρώτων βοηθειών (Παράρτημα Ιωαννίνων) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρώτων βοηθειών (Παράρτημα Ιωαννίνων)

Πρόσκληση πολιτών pdf

Bear