Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στα πλαίσια της υλοποίησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης για το εκπαιδευτικό έτος 2011-2012 στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα, καλούνται οι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές σε προγράμματα γενικού πληθυσμού να καταθέσουν αίτηση  και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα από 13/6/2011 έως 12/8/2011.

 

Κριτήρια επιλογής και αίτηση συμμετοχής

 

Πληροφορίες :  Τμήμα εκπαίδευσης τηλ. 2107460136-138-104.

Bear