Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπαλλήλων ΕΚΑΒ για συμμετοχή ως εκπαιδευτές σε πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών Γυμνασίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπαλλήλων ΕΚΑΒ για συμμετοχή ως εκπαιδευτές σε πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών Γυμνασίου

Καλούνται οι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές σε πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών της  Γ΄  τάξης Γυμνασίου με θέμα «Παροχή γνώσεων  Α΄ Βοηθειών » να καταθέσουν αίτηση  μέχρι  την Τρίτη 14/4/2020.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν

  • Γιατροί,
  • Νοσηλευτές και
  • Διασώστες- Πληρώματα Ασθενοφόρων,

που είναι μέχρι σήμερα ενεργοί εκπαιδευτές και έχουν εγκριθεί με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019- 2020 καθώς επίσης νέοι εκπαιδευτές Γιατροί,  Νοσηλευτές και Διασώστες- Πληρώματα Ασθενοφόρων με απαραίτητη προϋπόθεση την κατοχή τίτλου Αποφοίτησης από το  ΙΕΚ ΕΚΑΒ στην ειδικότητα «Διασώστης –Πλήρωμα Ασθενοφόρου» και πιστοποιημένου εκπαιδευτή στο πρόγραμμα BLS/AED.

Όλοι οι ανωτέρω ανεξαιρέτως, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση-εκδήλωση ενδιαφέροντος και βιογραφικό σημείωμα.

Τα  έντυπα θα συμπληρώνονται από τους ενδιαφερόμενους και θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ath.edu@ekab.gr σε μορφή pdf.

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

Bear