Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ιατρούς, νοσηλευτές, διασώστες Π/Α του ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ιατρούς, νοσηλευτές, διασώστες Π/Α του ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ θα διοργανώσει δωρεάν σεμινάρια I.L.S (Immediate Life Support) πιστοποιημένα   από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (E.R.C) στην Kεντρική Yπηρεσία και στα παραρτήματα EΚΑΒ Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου & Πάτρας.

Ο χρόνος διεξαγωγής  των σεμιναρίων θα οριστεί μετά την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση (επισυνάπτεται), το αργότερο έως 25/05/22 στα παρακάτω email :

Τμήμα Εκπαίδευσης Κ.Υ:  e-mail: ath.edu@ekab.gr

Παράρτημα ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης: e-mail: thes.edu@ekab.gr

Παράρτημα ΕΚΑΒ Ηρακλείου: e-mail: irakleio.edu@ekab.gr

Παράρτημα ΕΚΑΒ Πάτρας: e-mail: patra.edu@ekab.gr

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

Τμήμα Εκπαίδευσης Κ.Υ   :  213 214 3136, -138, -134, -147

Παράρτημα ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης

Γραφείο Εκπαίδευσης : 2310 397155, -156, – 157

Παράρτημα ΕΚΑΒ Ηρακλείου

Γραφείο Εκπαίδευσης :  2810 377 213 , – 260

Παράρτημα ΕΚΑΒ Πάτρας

Γραφείο Εκπαίδευσης :  2610 635 969

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ILS

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ILS

Bear