Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετακίνησης υπαλλήλων – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετακίνησης υπαλλήλων – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ –

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 19-04-2018
(Ως προς τους τομείς ενδιαφέροντος και
την ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών προγραμματίζεται εθελοντική μετακίνηση υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων από τα Παραρτήματα του ΕΚΑΒ (εκτός της Κ.Υ.) για χρονικό διάστημα από 22-04-2019 έως 31-05-2019.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να το δηλώσουν με αίτησή τους προς στα Γραφεία Διευθυντών Παραρτημάτων έως τις 15/04/2019. Οι Διευθυντές να αποστείλουν τις αιτήσεις στο Γραφείο Προέδρου ανεξαρτήτως σύμφωνης γνώμης ή μη (αναφέροντας ωστόσο στις απόψεις τους). Στην αίτηση θα αναγράφεται τηλέφωνο επικοινωνίας, το Παράρτημα και ο Τομέας στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, ο επιθυμητός προορισμός και το χρονικό διάστημα. Η υπηρεσία θα καταβάλλει προσπάθεια για τη διαμονή και την διατροφή των συμμετεχόντων. Η κάλυψη θα πραγματοποιηθεί κατά προτεραιότητα από υπαλλήλους του ΕΚΑΒ οι οποίοι θα διαθέτουν κατάλυμα στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Ν.4336/2015 στις τροποποιήθηκε με το Ν.4486/07-08-2017, η ημερήσια αποζημίωση δαπάνης διατροφής θα καταβληθεί, εφόσον οι μετακινήσεις του κάθε υπαλλήλου δεν υπερβαίνουν τα ετήσια όρια τα οποία προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, από τη Διεύθυνση στην οποία ανήκει ο κάθε υπάλληλος. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις στις οποίες ανήκουν οι μετακινούμενοι υπάλληλοι, είναι υπεύθυνες για την τήρηση των ανωτέρω.

Οι προορισμοί θα είναι οι εξής:

Τομείς Παραρτήματος ΕΚΑΒ Αθήνας

  1. Κύμη: άτομα 1
  2. Κάρυστος: άτομα 1
  3. Αλιβέρι: άτομα 1

Τομείς Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

  1. Μύκονος: άτομα 2
  2. Κως: άτομα 2

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΕΤΗΣ

Bear